Paragraphes

VORE MULIGHEDER

Texte

brackets

Efter fjernelse af limen ved hjælp af en eksklusiv kold kemisk opløsningsproces inspiceres hver bracket og hvert bånd individuelt ved hvert trin i oparbejdningsfremgangsmåden. Processen udføres af vores højt kvalificerede team, der udfører manuelle inspektioner og styrer dine enheder ved hjælp af avancerede værktøjer.

DE FORSKELLIGE TRIN OG VALGFRIE TJENESTER VI TILBYDER :

Buer, ligaturer og elastik fjernes fra dine enheder.

Sammensatte klæbemidler fjernes fra dine enheder ved en eksklusiv kold kemisk opløsningsproces. Denne proces, uden mekanisk handling på dine vedhæftede bånd/brackets, ændrer ikke deres egenskaber.

Hvis du ønsker det, kan vi sandblæse baserne på dine dele for at forbedre vedhæftningen.

Enhederne kontrolleres en efter en for at sikre den korrekte tilstand af basen, størrelsen af slotten og den korrekte funktion af torque/angulering, samt lås på selvligerende.

Hvis du indsender dele fra forskellige teknikker, bliver de efter renoveringsprocessen opsorteret og leveret retur opsorteret og mærket hver for sig.

Dine dele bliver klassificeret efter destinations tand og deres torque/angulering, og grupperes efter teknik.

Vi bruger et eksklusivt farvemærke system. Afhængigt af din teknik vil hver bracke blivet mærket med forskellige farvede prikker, der svarer til destinationstanden..
Lær mere ......

Dine bånd er kontureret efter rengøring, de er kalibreret og nummererede efter deres størrelse.

Denne behandling efter behandling sikrer optimal lysstyrke for dine enheder.

Texte

Vi tilbyder også renovering, hvor alt sendes retur samlet og usorteret  (bulk).

Vi oparbejder andre dele som Distalizer, Carriere Motion, lingual knapper, molarør.

Kontroller den eller de teknikker, du bruger blandt listen over dem, vi oparbejder. 

Bemærk : Alle defekte og ubrugelige Brackets/bånd frasorteres og returneres til udøveren uden at blive faktureret.