Paragraphes

FORDELENE VED FORARBEJDNING

Texte

Calculette

Økonomien

Omkostningerne ved renoveringen er i modsætning til prisen ved indkøb af nye brackets/bånd virkelig fordelagtige. Dette er en service, der genbruger højkvalitetsenheder, hvilket giver  betydelige besparelser.

Engrenage

EJENDOMERNE PRESERVERET

De renoverede dele er fuldstændig på højde med nye med hensyn til kvalitet og anvendelighed. Delene bliver ikke mekanisk behandlet, da vores oparbejdningsmetode er baseret på en kold opløsning af klæbemidler og kompositter. Dette angriber ikke stålet på nogen måde.

Feuilles

MILJØHENSYN

At reducere mængden af affald er blevet en daglig bekymring, og vi alle er opmærksomme på den økologiske indvirkning den har. Så vi må alle blive mere rimelige og bæredygtige forbrugere.
Renovering og genbrug betragtes som en miljøansvarlig gestus.

Retraitement

KRYDSKONTAMINERING?

I lyset af de teknikker, der anvendes i vores laboratorier, ville det være vanskeligt at opløse limpolymerer uden også at ødelægge bakterier eller levende mikroorganismer. Der er derfor ingen risiko for krydskontaminering. Men sterilisering skal stadig udføres af praktiserende tandlæger før brug ligesom ved helt nye bånd og brackets.